caenes

 Tots els esbarts han començat amb uns vestits molt senzills que suposaven una mínima despesa econòmica o, en alguns casos, prestats per un altre grup o, fins i tot, llogats. El primer vestuari de l’Esbart Sant Jordi va prendre com a model la indumentària tradicional pagesa, simplificant-la. L’esbart el va estrenar el 23 d’agost de 1970.