caenes

L'esbart organitza una jornada més de la Roda d'Esbarta infantils i juvenils Catalònia, de la que n'és fundador.